Vi vill dela med oss av en stor nyhet hos oss; vi har beställt en NY LASERMASKIN

Maskinen har 12 kW effekt, att jämföra med vår nuvarande lasers 6 kW.
Vi installerar även ett materialtorn, som möjliggör obemannad körning.

Gå gärna in på detta Youtube-klipp så får ni en känsla för att det går rejält fort i en modern fiberlaser:
https://youtu.be/PdSf8iTzV6Y

Maskinen installeras under maj månad och vi vill nu bjuda in er att reflektera över vad detta kan innebära för er:

Vi kommer att ha en kraftigt utökad kapacitet att ta oss an nya artiklar.
Plåttjocklekar upp till 10-12 mm kommer att skäras väsentligt snabbare i ny maskin.
Fibertekniken ger oss möjlighet att skära nya material som t.ex. kopparplåt.