Besök oss på Facebook
Telefon: 0520 - 429 200

Om företaget

Plåt & Laserteknik är ett bolag med säte i Trollhättan.

Vår första lasermaskin köpte vi redan 1979 och vi är sedan dess en av de ledande leverantörerna inom laserbearbetning av plåt- och metallprodukter i Skandinavien. Det som startade som Permascand är i dag Plåt & Laserteknik AB.

Mångårig erfarenhet från användning av laserskärning och lasersvetsning har utvecklat kompetens och teknik i företaget.

Vidareförädling i form av bockning, borrning, gängning, trumling, målning, MIG/TIG-svetsning och montage är en stadigt växande andel av vår produktion.

Vi installerade 2012 en svetsrobot, och ett maskincenter vilket väsentligt stärkte vår roll som partner till den växande andel kunder som efterfrågar vidareförädling.

Vi har flera kunder för vilka vi bygger helt kompletta produkter.

Huvudägare, med 2/3 av aktieinnehavet, är Prototal Industrier AB med huvudverksamhet i Jönköping.

Kvarstående 1/3 delas mellan två personer verksamma i den dagliga driften av Plåt & Laserteknik.

Bolaget har ett 15-tal anställda och opererar i lokaler med goda möjligheter till expansion.

Kundkretsen är ett brett tvärsnitt av svensk verkstadsindustri. Bolaget har gått från ett starkt beroende av bilsektorn till att idag betjäna c:a 100 företag över ett år. Ett 15-tal kunder representerar 80 % av omsättningen.


Bild: 2015-07/burkar.jpg