Om oss

Plåt & Laserteknik är ett bolag med säte i Trollhättan

Kundkretsen är ett brett tvärsnitt av svensk verkstadsindustri. Vi betjänar ett 100-tal företag, varav ett 15-tal representerar 80 % av omsättningen.

Bolaget ägs av tre personer, varav 2 har aktiva roller i den dagliga verksamheten. Bolaget har ett 20-tal anställda och opererar i lokaler med goda möjligheter till expansion.

All vår verksamhet utgår från att laserskära plåtämnen, såväl i 2D som 3D.
Vi kompletterar sedan med en växande andel vidareförädling. Förutom bockning har vi manuell MIG/TIG-svetsning, men framförallt växer vi stadigt vad gäller robotiserad svetsning. Vi erbjuder dessutom bearbetning i en 3-axlig fleroperationsmaskin.

Vår verksamhet har utvecklats till att vi i stigande grad tillverkar kompletta produkter snarare än enskilda komponenter.