Besök oss på Facebook
Telefon: 0520 - 429 200

2014-01-15 - Plåt & Laserteknik går in i Norge

Efter att Karl XII misslyckats med att erövra Norge gör nu PLT ett nytt försök.

PLT har i början av 2014 tecknat ett flerårigt avtal med Schneider Electric Norge avseende produktion av transformatorstationer i plåt. I Norge går dessa under namnet trafokiosker. Från kioskerna utgår det nertransformerad ström som garanterar elförsörjning till såväl industrier som bostäder. Kioskerna byggs helt i plåt (kan dock fås med dekorativ träpanel utvändigt) och lämpar sig därmed perfekt för PLTs maskinpark. Produktionsyta har vi frigjort genom att avveckla SAAB-relaterad utrustning. Produktionen är i full gång och orderstocken är redan nu på en god nivå, vi planerar för ett 100-tal kiosker årligen. Trafokiosker är därmed vår enskilt största verksamhetsgren.

Design, mått, färg, etc. kan lätt anpassas för andra behov och vi välkomnar nya tankar om vad denna huskonstruktion kan användas till. Husen blir helt färdigbyggda hos oss, lyfts på en lastbil och placeras ut där kunden vill. All plåt är klimatbeständig och huset är underhållsfritt i gott och väl 20 år. Träpanelen är tryckimpregnerad, torkad och därefter skyddsmålad med dubbla lager.

2015-07/1436363004_kiosk.jpg

2015-03-09 - Satsar på nya områden för tekniska hus

Plåt och Laserteknik i Trollhättan, tillverkare av tekniska hus för den norska marknaden, satsar nu på nya kundområden. Den nya satsningen sker till följd av en ökad efterfrågan från andra branscher i behov av specialbyggda tekniska hus.

Från att ha fokuserat på transformatorstationer satsar nu företaget på flertalet nya kundområden och applikationer med tekniska hus. Bland annat kommer företaget att satsa på att attrahera såväl bostadsrättsföreningar, byggbolag och andra företag inom telekom och eldistribution. Företagets vd, Jan Björk, ser positivt på den nya satsningen:

– Sedan vi började med tekniska hus har vi arbetat med transformatorhus. Vi väljer nu att vidga våra vyer vilket är väldigt spännande, speciellt med tanke på att vi skiljer oss från övriga aktörer på marknaden i det att vi sällan erbjuder standardlösningar.

Nya kundgrupper

I dag ligger företagets fokus på den norska marknaden för transformatorstationer. I och med den ökade efterfrågan från andra kundgrupper har företaget för avsikt att bredda såväl kundgrupper som geografiska marknader. Totalt har man identifierat tre nya kundområden: hus för VA-system, hus för förvaring och mobila hus.

– Den här typen av hus passar utmärkt till exempelvis VA-system som hanterar inkommande eller utgående vattenflöden samt hus för cyklar och soptunnor eller mobila hus på byggarbetsplatser, säger Jan.

Satsningen kommer även leda till att företaget kommer leta sig utanför den norska marknaden där Sverige är en intressant marknad. Som en del av den nya satsningen har Plåt och Laserteknik i Trollhättan också för avsikt att dubblera produktionen till 250 tekniska hus per år, från dagens 125.

Lösning efter behov

Marknaden för tekniska hus utgörs till största del av större aktörer som erbjuder standardiserade lösningar åt kunder inom en rad branscher. Vad man har märkt av är att allt fler företag är i behov av mer anpassade lösningar.
– Tar man sig en titt på marknaden så ser man att det finns en stor del standardiserade hus som inte tar till hänsyn att kunder har olika behov och olika typer av applikationer, säger Jan.

Med insikten att företag är i behov av anpassade produkter har Plåt och Laserteknik i Trollhättan gjort detta till sin nisch och erbjuder därför ett modulsystem. Denna lösning medför att kunden får möjlighet att få ett teknisk hus helt anpassat efter behov vad gäller mått och inredning.

Underhållsfria i 25 år

Tekniska hus är byggda för att klara av alla sorters väder och klarar sig utan underhåll i 25 år. För att uppnå den hållbara designen använder företaget sig av stålplåt från franska Arcelor, känd för sitt höga korrosionsskydd.

– Utöver hållbarhet är design viktigt för oss då vi anser att dessa hus inte behöver vara tråkiga att titta på. Därför förser vi våra hus med träpanel för ett tilltalande yttre, avslutar Jan.

Text: Tema Industri

2015-07/1436362961_plat-och-laserteknik-transformatorstation.jpg 2015-07/1436362961_plat-och-laserteknik-tekniska-hus-700x314.jpg 2015-07/plat-och-laserteknik-cad.jpg